REC THAILAND

ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน
สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เส้นทางพลังงานสีเขียว

เราสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
เพิ่มศักยภาพการซื้อและขายในตลาด อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คุณสามารถไว้ใจได้ในเรื่องพลังงานสะอาด

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นบริการภายใต้บริษัท GMS Solar โดยมีบริการครอบคลุมเกี่ยวกับใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC) และเราเป็น broker trader รวมถึง aggregator ของ REC ในประเทศไทย

พันธกิจ

เรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้การเปลี่ยนผ่านสู่เส้นทางพลังงานสีเขียวเป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยสนับสนุนการจับคู่ให้กับอุปสงค์และอุปทานในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม

บริการของเรา

ในฐานะผู้ให้บริการ REC ชั้นนำในประเทศไทย เรามีการบริการครอบคลุมทั้งการขึ้นทะเบียน การลงทะเบียน
ตลอดจนการโอนสิทธิแก่ผู้ต้องการใช้

..

การขึ้นทะเบียน

..

การลงทะเบียน

..

การโอนสิทธิ

ทีมของเราเชี่ยวชาญในการจัดหาและส่งมอง REC ที่มี่คุณภาพสูงและเหมาะสมกับความต้องการของท่าน เรามีความเชี่ยวชาญและรองรับมาตรฐานทั้ง I-REC และ TIGR เราสามารถให้คำแนะนำท่านอย่างครอบคลุมตามเป้าหมายขององค์กรท่าน ทั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน scope ที่ 2 หรือแม้แต่จัดการผู้ซื้อให้กับเจ้าของการผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เรายินดี สนับสนุน ให้คำแนะนำและบริการตามที่ท่านต้องการ

Registries available:

International REC standard (IREC)

Tradable Instruments for Global Renewable (TIGR)

RECs Services

ทีมของเราเชี่ยวชาญในการจัดหาและส่งมอง REC ที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับความต้องการของท่าน เรามีความเชี่ยวชาญทั้งมาตรฐาน I-REC และ TIGR เราสามารถให้คำแนะนำท่านอย่างครอบคลุมตามเป้าหมายขององค์กรท่าน ทั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน scope ที่ 2 หรือแม้แต่จัดการผู้ซื้อให้กับเจ้าของการผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เรายินดี สนับสนุน ให้คำแนะนำและบริการตามที่ท่านต้องการ

REC Thailand

REC ที่มีคุณภาพสูง

ได้รับการยอมรับจาก Greenhouse Gas Protocol, CDP, RE100, SBTi, ISO

REC Thailand

รองรับเทคโนโลยีการผลิตหลากหลาย

รองรับเทคโนโลยีการผลิตด้วยพลังงานหมุนเวียนครอบคลุมทั้ง เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตน์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานน้ำ

REC Thailand

รองรับการลงทะเบียน

รองรับการลงทะเบียนทั้งมาตรฐาน IREC และ TIGR

REC Thailand

รองรับการทำสัญญาอย่างยืดหยุ่น

การทำสัญญาของเรามีทั้งสัญญาแบบรายปี และสัญญาสำหรับอานาคตรองรับ

เทคโนโลยีที่เรารับรอง

REC Thailand service solar

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

REC Thailand

เทคโนโลยีพลังงานลม

REC Thailand

เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล

REC Thailand

เทคโนโลยีพลังงานน้ำ

REC Thailand Corporate Solutions

แนวทางการดำเนินงานขององค์กร

ตลอดกระบวนการ การจัดหาใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC) และการโอนสิทธิ เราทำในนามขององค์กรของท่าน

ที่ REC Thailand เราเข้าใจถึงความสำคัญของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริการของเราสามารถช่วยองค์กรของท่านสามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดตลอดจนสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรได้ เราสามารถในคำแนะนำและจัดหา REC  ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้ โดยทำในนามของบริษัทท่านเอง  โปรดวางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งกับคุณในการสร้างสิ่งที่ดีให้กับโลกใบนี้

เจ้าของโรงผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

เราลงทะเบียนอุปกรณ์การผลิต และจัดหาผู้ซื้อ REC ในนามบริษัทของท่าน

หากคุณเป็นเจ้าของการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และมีสิทธิใน REC เราสามารถเป็นพันธมิตรคุณในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด เรามีบริการครอบคลุมทั้งการลงทะเบียน การขึ้นทะเบียน เพื่อให้การซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเป็นไปได้อย่างราบรื่นด้วยเรามีเครื่องข่ายและประสบการณ์เรารับประกันว่าการลงทุนของท่านจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน

REC Thailand Asset Owners

เกี่ยวกับ REC

Introducing Renewable Energy Certificates (RECs)

REC เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงถึงคุณลักษณะความเขียวของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน สามารถซื้อขายกันได้จึงทำให้องค์กรต่างๆสนับสนุนและใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียนในสถานที่จริง

ใครที่เหมาะสมกับการซื้อ REC

REC สามารถช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายด้านการปลดปล่อยคาร์บอนได้

การบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน การตั้งเป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อตนเอง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายเพื่อคู่ค้า การซื้อ REC สามารถช่วยท่านในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดและชดเชยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าใน scope ที่ 2 ได้ และสามารถสนับสนุนให้ท่านเป็นองค์กรที่มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะแสดงเจตจำนงในการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงสู่เส้นทางพลังงานสะอาด

REC Thailand สามารถช่วยได้อย่างไร

REC Thailand เรามีความเชี่ยวชาญในการจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างเหมาะสม ทำให้การบรรลุเป้าหมายด้านการใช้พลังงานสะอาดของท่านผ่านไปได้อย่างราบรื่น

บริการของเราครอบคลุมทั้งการลงทะเบียน การขึ้นทะเบียน และการโอนสิทธิ ไม่ว่าองค์กรของท่านมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน scope ที่ 2 หรือแม้แต่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่กำลังมองหาผู้ช่วยให้การลงทะเบียนและการขาย REC ของท่านผ่านได้อย่างราบรื่น  REC Thailand เรายินดีที่จะให้บริการจนท่านอย่างยิ่ง

Show that your energy is

Clean and Sustainable with

We are the first authorized EKOenergy seller in Thailand

Recommend by   

     

ทำไม REC Thailand จึงเหมาะสมกับท่าน

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นเฉพาะทางด้านการซื้อและขาย REC ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าการซื้อขายพลังงานสะอาดในประเทศไทยร่วมกับเราจะได้รับการบริการ และความได้เปรียบที่เหนือกว่าอย่างแน่นอน

REC Thailand icon

..

ประสบการณ์กว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมพลังงานของไทย

REC Thailand icon

..

REC ของเราเป็นไปตามมาตรฐานของ RE100 และ SBTi

REC Thailand icon

..

มีการทำสัญญาซื้อขายหลากหลาย ทั้งแบบรายปี และแบบล่วงหน้า

REC Thailand icon

..

เรามีให้ความสำคัญในการซื้อและขาย REC อย่างราบรื่น ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับราคาที่สามารถแข่งขันได้มากที่สุดอย่างแน่นอน

การยอมรับ

ใบรับรองพลังงานสะอาดจากเรา ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานต่อไปนี้

 Greenhouse Gas Protocol (GHGP)

Carbon Disclosure Project (CDP)

RE100

Science Based Target Initiative (SBTi)

ISO

FAQ Renewable Energy Certificates

 • Renewable Energy Certificates (RECs) are market-based instruments that represent the “green attributes” of renewable energy generation. They are used to track and document the production and consumption of renewable energy.
  .
 • When renewable energy is generated, it is fed into the electricity grid and mixes with electricity from various sources, including fossil fuels. RECs are created to ensure that the environmental benefits of renewable energy are properly accounted for and can be claimed by the entities that support and use renewable energy.
 • The International REC Standard Foundation (I-REC Standard) is a non-profit organization that provides a robust standard for developing attribute tracking systems. The I-REC is based in the Netherlands.

 • The I-REC Standard is acknowledged by major reporting frameworks such as the Greenhouse Gas Protocol (GHGP), CDP, and RE100 as a reliable backbone for credible and auditable tracking instruments. It ensures the highest quality systems and adherence to best practices designed to avoid double counting, double certificate issuance, and double attribute claims.
 • Economic and Financial benefit by purchasing REC, you directly support the Renewable Assets provider – sending economic signal in the market for higher demand for Renewable Energy.

 • Scalability and flexibiity REC is scalable and can be purchased exactly according to your needs each year. It could be purchased at the end of the year (spot market), purchased in advanced (forward contract), or purchased monthly (spot market).

 • Option of technologies technology of preference can be chosen based on your company strategy from; Solar, Wind, Hydropower, and Biomass.
 • REC issuance – REC issuance is the process of transferring 1MWh of renewable electricity into 1 REC. In Thailand, this is being governed by EGAT, whose verify the generation of the electricity, ensure there is no double counting, and comply to the I-REC standard.

 • REC trading – Upon successful purchase, the ownership of these RECs is transferred to their new legal owner – the buyer. REC Thailand, under GMS Solar facilitates the trade and ensure the buyer receives their preferred vintage, technology at an agreed price.

 • REC redemption – REC Thailand, under GMS Solar facilitates redemption to the ‘beneficiary’ through our brokerage system. The claim of renewable energy use may be made without the need to physically consume it.
 • In the context of claiming 100% solar energy use, a property owner with suitable land/rooftop space for the installation and direct ownership of a solar photovoltaic system that generates sufficient electricity for the premise can choose this option.

 • Where space is unavailable or direct capital expenditure is not preferred, power purchase agreements with renewable energy developers can be explored, where the claim of renewable energy use may be validated through the RECs issued from respective project(s).

 • The third option for claiming the consumption of renewable energy is through the purchase and redemption of standalone RECs to cover the volume of electricity consumed. This option allows for the setting of specific criteria pertaining to the nature and origin of RECs desired.

 • Albeit through different mechanisms, all three options serve the same purpose of allowing the claim of renewable energy consumption.
 • Renewable Energy Certificates (RECs) and carbon credits are distinct but related concepts in the realm of environmental sustainability:

 • Renewable Energy Certificates (RECs): RECs are market-based instruments that represent the environmental attributes of renewable energy generation. They are typically associated with the production of one megawatt-hour (MWh) of electricity from a renewable energy source. RECs serve as proof that renewable energy has been generated and can be used by individuals or organizations to claim the environmental benefits of supporting clean energy.

 • Carbon Credits: Carbon credits, on the other hand, are a type of tradable permit or certificate that represents the reduction or removal of greenhouse gas (GHG) emissions. They are typically associated with projects or activities that contribute to carbon dioxide (CO2) emissions reductions or removals, such as renewable energy projects, energy efficiency initiatives, or forest conservation efforts. Carbon credits are used to offset or compensate for the emissions produced by individuals, organizations, or events by investing in projects that reduce or remove an equivalent amount of CO2 from the atmosphere.

 • In summary, while RECs focus on tracking and verifying renewable energy generation, carbon credits are concerned with quantifying and offsetting GHG emissions. Both RECs and carbon credits play important roles in promoting environmental sustainability and supporting the transition to a low-carbon economy, but they address different aspects of the overall sustainability framework

ติดต่อเรา

ร่วมก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงสู่เส้นทางพลังงานสีเขียวด้วยกันกับเรา REC Thailand
เราและทีมพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้คุณเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการใช้  REC
และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนได้อย่างราบรื่น

ติดต่อเราที่

บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วยกันกับเรา

Send us a message

Contact Form

Start your commitment to renewable energy now!

Scroll to Top